Disclaimer

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan OfficeMania B.V.. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. OfficeMania B.V. aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid. OfficeMania B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan OfficeMania B.V.. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van OfficeMania B.V. worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Wendrich vereist.